Onze voorwaarden

1. Voorwaarden
Door de website te bezoeken op http://jio4gphonebooking.info, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruik Licentie
Er wordt toestemming verleend om tijdelijk een exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Jio 4g Phone Booking te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, slechts tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
wijzigen of kopiëren van de materialen;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
een poging doen om software op de website van Jio 4g Phone Booking te decompileren of reverse-engineeren;
verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server “spiegelen”.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door Jio 4g Telefonisch Boekingen. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer
De materialen op de website van Jio 4g Phone Booking worden geleverd op een ‘as is’-basis. Jio 4g Phone Booking geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten .
Verder geeft Jio 4g telefonische reservering geen garanties of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of op een andere manier gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen
Jio 4g Phone Booking of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of vanwege bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal op Jio 4g te gebruiken. Website van de telefoonboeking, zelfs als de Jio 4g-telefoonboeking of een Jio 4g-telefoonboek De geautoriseerde vertegenwoordiger schriftelijk of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen
De materialen op de website van Jio 4g Phone Booking kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Jio 4g Phone Booking garandeert niet dat alle materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Jio 4g Telefoon Reserveren kan op elk moment zonder kennisgeving wijzigingen aan het materiaal op zijn website aanbrengen. Jio 4g Telefoonboeking verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links
Jio 4g Phone Booking heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Jio 4g telefonische boeking van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen
Jio 4g-telefoonboek kan deze servicevoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.